บ้านขะยูง
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020156
PERCODE 6 หลัก650373
กระทรวง 10 หลัก1032650373
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขะยูง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhayung
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านขะยูง
ตำบลยางสว่าง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44590185
อีเมล์แอดเดรสRungtiwatotong@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก