บ้านผือน้อย
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020157
PERCODE 6 หลัก650344
กระทรวง 10 หลัก1032650344
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผือน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANPUENOI
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 17 [บ้านผือน้อย
ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์812658288
อีเมล์แอดเดรสBANPUENOI@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก