รัตนวิทยาคม
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020158
PERCODE 6 หลัก650340
กระทรวง 10 หลัก1032650340
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)รัตนวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)RATTANAWITTAYAKOM
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 16 รัตนบุรี
ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-599234
อีเมล์แอดเดรสrattanawittayakom@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650340
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก