อนุบาลรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020159
PERCODE 6 หลัก650341
กระทรวง 10 หลัก1032650341
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลรัตนบุรี
ชื่อ (อังกฤษ)ANUBANRATTANABURI
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 รัตนบุรี
ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-599233
อีเมล์แอดเดรสanurb@anurb.ac.th
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650341
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก