บ้านผือ(ประชาพัฒนา)
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020160
PERCODE 6 หลัก650342
กระทรวง 10 หลัก1032650342
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผือ(ประชาพัฒนา)
ชื่อ (อังกฤษ)BANPHUE (PRACHAPUTTANA) SCHOOL
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านผือ
ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์871533889
อีเมล์แอดเดรสRadomngam@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก