บ้านหนองกา
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020161
PERCODE 6 หลัก650343
กระทรวง 10 หลัก1032650343
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongka
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านหนองกา
ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์898448697
อีเมล์แอดเดรสbannongka343@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก