บ้านหนองบัวทอง
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020164
PERCODE 6 หลัก650356
กระทรวง 10 หลัก1032650356
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbuathong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง
ตำบลหนองบัวทอง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์979825924
อีเมล์แอดเดรสnongbuathongschool@gmail.com
เว็บไซต์nongbuathongschool.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก