ปทุมมาศวิทยา
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020165
PERCODE 6 หลัก650357
กระทรวง 10 หลัก1032650357
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ปทุมมาศวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Patummatwittaya
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านหนองเหล็ก
ตำบลหนองบัวทอง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์985919078
อีเมล์แอดเดรสpratummaswit@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650357
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก