บ้านหนองบัวบาน
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020166
PERCODE 6 หลัก650390
กระทรวง 10 หลัก1032650390
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวบาน
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGBUABAN
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านหนองบัวบาน
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbuabanschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก