บ้านขาม
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020167
PERCODE 6 หลัก650391
กระทรวง 10 หลัก1032650391
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขาม
ชื่อ (อังกฤษ)Bankham
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 ขาม
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44590184
อีเมล์แอดเดรสBankham2442@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก