บ้านสร้างบก
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020168
PERCODE 6 หลัก650394
กระทรวง 10 หลัก1032650394
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสร้างบก
ชื่อ (อังกฤษ)BANSANGBOK
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านสร้างบก
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44590302
อีเมล์แอดเดรสBansangbok@gmail.com
เว็บไซต์Bansangbok@gmail.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก