บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020169
PERCODE 6 หลัก650392
กระทรวง 10 หลัก1032650392
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
ชื่อ (อังกฤษ)Bandindaeng School
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 13 บ้านดินแดง
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสboonchan2010@yahoo.co.th
เว็บไซต์www.bandindaeng.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก