บ้านดู่
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020170
PERCODE 6 หลัก650393
กระทรวง 10 หลัก1032650393
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดู่
ชื่อ (อังกฤษ)BANDU SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านดู่
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590182
อีเมล์แอดเดรสmetee44@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก