บ้านแคน
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020171
PERCODE 6 หลัก650482
กระทรวง 10 หลัก1032650482
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแคน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Khaen School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 แคน
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-145757
อีเมล์แอดเดรสredfield939@homail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650482
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก