บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020172
PERCODE 6 หลัก650483
กระทรวง 10 หลัก1032650483
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAYOM (NIYOMSUKSAWITTAYA )
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 นายม
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069517
อีเมล์แอดเดรสnayom 2552 @ gmail.com
เว็บไซต์www.nayom.school.co.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก