บ้านแคนน้อย
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020173
PERCODE 6 หลัก650484
กระทรวง 10 หลัก1032650484
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแคนน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)bankhaennoi
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 แคนน้อย
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44590251
อีเมล์แอดเดรสcannoi2484@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650484
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก