บ้านโนนจาน
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020174
PERCODE 6 หลัก650485
กระทรวง 10 หลัก1032650485
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนจาน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonchan school
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 โนนจาน
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590375
อีเมล์แอดเดรสjanschool@outlook.co.th
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก