บ้านหนองขุนศรี
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020175
PERCODE 6 หลัก650486
กระทรวง 10 หลัก1032650486
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขุนศรี
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkhunsi
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 หนองขุนศรี
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์065-9878359
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก