บ้านสร้างแก้ว
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020176
PERCODE 6 หลัก650487
กระทรวง 10 หลัก1032650487
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสร้างแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Bansangkaeo School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 สร้างแก้ว
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069519
อีเมล์แอดเดรสporpan2543@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก