บ้านนานวน
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020177
PERCODE 6 หลัก650488
กระทรวง 10 หลัก1032650488
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนานวน
ชื่อ (อังกฤษ)nanuan
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 นานวน
ตำบลนานวน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590146
อีเมล์แอดเดรสbannanuan@gmail.com
เว็บไซต์sites.google.com/view/nanuanschool
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก