บ้านหัวนา
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020178
PERCODE 6 หลัก650490
กระทรวง 10 หลัก1032650490
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวนา
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuana
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 หัวนา
ตำบลนานวน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์819990731
อีเมล์แอดเดรสbanhuana178school@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก