บ้านหนองบัวแดง
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
/ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020180
PERCODE 6 หลัก650480
กระทรวง 10 หลัก1032650480
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวแดง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbuadang School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 หนองบัวแดง
ตำบลโพนโก
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590170
อีเมล์แอดเดรสbuadangsc@gmail.com
เว็บไซต์buadangsc.net
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก