บ้านโนนเปือย #เรียนรวมทุกชั้น
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020181
PERCODE 6 หลัก650481
กระทรวง 10 หลัก1032650481
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonpuai
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 โนนเปือย
ตำบลโพนโก
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก