บ้านโพนโก
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020182
PERCODE 6 หลัก650477
กระทรวง 10 หลัก1032650477
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนโก
ชื่อ (อังกฤษ)BAN PHONGO
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 โพนโก
ตำบลโพนโก
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-503599
อีเมล์แอดเดรสphongo2558@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก