บ้านเป้า
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020183
PERCODE 6 หลัก650478
กระทรวง 10 หลัก1032650478
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเป้า
ชื่อ (อังกฤษ)banpao
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 เป้า
ตำบลโพนโก
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590378
อีเมล์แอดเดรสpaoschool123@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก