บ้านโพนดวน
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020184
PERCODE 6 หลัก650479
กระทรวง 10 หลัก1032650479
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนดวน
ชื่อ (อังกฤษ)BAN PHONDUAN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 โพนดวน
ตำบลโพนโก
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590098
อีเมล์แอดเดรสPhonduan2558@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก