บ้านทัพไทย
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020185
PERCODE 6 หลัก650476
กระทรวง 10 หลัก1032650476
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทัพไทย
ชื่อ (อังกฤษ)BANTUPTHAI
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านทัพไทย
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์862473404
อีเมล์แอดเดรสpurimprajong0943898598@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก