สนมศึกษาคาร
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020186
PERCODE 6 หลัก650471
กระทรวง 10 หลัก1032650471
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สนมศึกษาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)sanomsuksakarn school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 สนม
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0 4458 9055
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก