วัดบึงบ้านสนม
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020188
PERCODE 6 หลัก650473
กระทรวง 10 หลัก1032650473
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบึงบ้านสนม
ชื่อ (อังกฤษ)watbuengbansanom
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านสนม
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44589056
อีเมล์แอดเดรสnwb.school@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก