บ้านโสกแดง
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020189
PERCODE 6 หลัก650474
กระทรวง 10 หลัก1032650474
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกแดง
ชื่อ (อังกฤษ)Bansokdaeng
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 โสกแดง
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์shorturl.asia/VW2Dz
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก