บ้านสำโรงประชารัฐ
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020190
PERCODE 6 หลัก650475
กระทรวง 10 หลัก1032650475
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสำโรงประชารัฐ
ชื่อ (อังกฤษ)BANSAMRONGPRACHARAT
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 สำโรง
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590147
อีเมล์แอดเดรสkrusumalee12@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก