บ้านหนองระฆัง
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020191
PERCODE 6 หลัก650495
กระทรวง 10 หลัก1032650495
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองระฆัง
ชื่อ (อังกฤษ)NONGRAKANG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 หนองระฆัง
ตำบลหนองระฆัง
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์812657924
อีเมล์แอดเดรสNongrakung.NRK@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก