บ้านนาดี
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020192
PERCODE 6 หลัก650496
กระทรวง 10 หลัก1032650496
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NADEE
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านนาดี
ตำบลหนองระฆัง
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbannadeeschool9@gmail.com
เว็บไซต์www.bannadee.surin2.com/
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก