บ้านสะทืด
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020193
PERCODE 6 หลัก650500
กระทรวง 10 หลัก1032650500
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะทืด
ชื่อ (อังกฤษ)sataed
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 สะทืด
ตำบลหนองระฆัง
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์852025954
อีเมล์แอดเดรสPollSaytong19@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก