บ้านหนองอียอ
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020194
PERCODE 6 หลัก650497
กระทรวง 10 หลัก1032650497
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองอียอ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nong e yor
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 หนองอียอ
ตำบลหนองอียอ
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก