บ้านอาเลา
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020195
PERCODE 6 หลัก650498
กระทรวง 10 หลัก1032650498
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาเลา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Arlao School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 อาเลา
ตำบลหนองอียอ
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-7965354
อีเมล์แอดเดรสaucharapon@yahoo.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก