บ้านโนนเซียง
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020196
PERCODE 6 หลัก650499
กระทรวง 10 หลัก1032650499
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนเซียง
ชื่อ (อังกฤษ)bannonziang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 โนนเซียง
ตำบลหนองอียอ
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069529
อีเมล์แอดเดรสnonziangschool2013@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650499
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก