ผาแดงวิทยา
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020197
PERCODE 6 หลัก650494
กระทรวง 10 หลัก1032650494
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ผาแดงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)phadaengwittaya
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 สองห้อง
ตำบลหัวงัว
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์086-2535890
อีเมล์แอดเดรสphadaeng01@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก