บ้านกาพระ
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020198
PERCODE 6 หลัก650492
กระทรวง 10 หลัก1032650492
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกาพระ
ชื่อ (อังกฤษ)bankapra
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 กาพระ
ตำบลหัวงัว
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์862606337
อีเมล์แอดเดรสkapra492@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650492
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก