บ้านหนองครก
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020199
PERCODE 6 หลัก650493
กระทรวง 10 หลัก1032650493
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองครก
ชื่อ (อังกฤษ)nongkrog
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 หนองครก
ตำบลหัวงัว
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์085-4887298
อีเมล์แอดเดรสnongkrog687@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก