บ้านคำผง
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020201
PERCODE 6 หลัก650736
กระทรวง 10 หลัก1032650736
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำผง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhumpong
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 น้อยขะยูง
ตำบลคำผง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590004
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก