บ้านเซียงซิน - โนนดู่
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020202
PERCODE 6 หลัก650738
กระทรวง 10 หลัก1032650738
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเซียงซิน - โนนดู่
ชื่อ (อังกฤษ)SEAINGSIN-NONDU
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 เซียงซิน
ตำบลคำผง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590005
อีเมล์แอดเดรสnonduschool@gmail.com
เว็บไซต์202.143.189.167/ssnd/
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก