บ้านม่วงหนองตาด
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020203
PERCODE 6 หลัก650739
กระทรวง 10 หลัก1032650739
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงหนองตาด
ชื่อ (อังกฤษ)ban muangnongtard school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 ม่วง
ตำบลคำผง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590003
อีเมล์แอดเดรสwirote_sara@hotmail.com
เว็บไซต์muangnongtard.siam2web.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก