บ้านอาพืด
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020204
PERCODE 6 หลัก650740
กระทรวง 10 หลัก1032650740
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาพืด
ชื่อ (อังกฤษ)Arphuet
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 อาพืด
ตำบลคำผง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44727373
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก