บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020205
PERCODE 6 หลัก650747
กระทรวง 10 หลัก1032650747
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
ชื่อ (อังกฤษ)bannon(niyomsartsueksa)
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 หนองไผ่
ตำบลโนน
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์857447501
อีเมล์แอดเดรสsurapon3547@gmail.com
เว็บไซต์www.nonnys.info
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก