บ้านขี้เหล็ก
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020206
PERCODE 6 หลัก650748
กระทรวง 10 หลัก1032650748
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขี้เหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)kheelek(kururatbumrung) school
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 หนองบัวดำ
ตำบลโนน
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590008
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก