บ้านหนองบัวงาม
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020207
PERCODE 6 หลัก650749
กระทรวง 10 หลัก1032650749
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nong Bua Ngam
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 หนองบัวงาม
ตำบลโนน
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์098-0960991
อีเมล์แอดเดรสsmartBng59@gmail.com
เว็บไซต์www.facebook.com/smartBngsch59
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก