บ้านผักไหม
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020208
PERCODE 6 หลัก650750
กระทรวง 10 หลัก1032650750
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผักไหม
ชื่อ (อังกฤษ)BAN PAKMAI SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ผักไหม
ตำบลโนน
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-727912
อีเมล์แอดเดรสnapasgoninn@gm
เว็บไซต์ail.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก