บ้านหนองไม้งาม
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020209
PERCODE 6 หลัก650751
กระทรวง 10 หลัก1032650751
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไม้งาม
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NONGMAI-NGAM
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 หนองไม้งาม
ตำบลโนน
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590007
อีเมล์แอดเดรสnongmaischool@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก