บ้านม่วงหวาน
เครือข่ายโนนนารายณ์
เครือข่ายโนนนารายณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020210
PERCODE 6 หลัก650746
กระทรวง 10 หลัก1032650746
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงหวาน
ชื่อ (อังกฤษ)BANMOUNGWAN
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านม่วงหวาน
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44590010
อีเมล์แอดเดรสbanmaungwan@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก